توسط: Sana co در: آبان ۲۵, ۱۳۹۶ در: مقالات نظر: 0

به طور کلی پنل های خورشیدی از ماژول های خورشیدی کوچک تشکیل می شوند و این ماژول ها خود نیز سلول های خورشیدی است که انـرژی خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـی کننـد . شکل بالا طرحی از سلول خورشیدی ، ماژول خورشیدی , پنل خورشیدی و آرایه خورشیدی...

ادامه مطلب