توسط: Sana co در: آبان ۲۲, ۱۳۹۶ در: مقالات نظر: 0

چکیده در این تحقیق به بررسی و مقایسه مزیتها و ویژگیهای دو انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی پرداخته شده است و روش شناس تحقیق مبتنی بر روش توصیفی و تحلیلی میباشد.نتایج به دست آمده نشان می- دهد که با وجود اینکه انرژیهای خورشیدی و بادی پاکترین انرژیهای تجدید پذیر...

ادامه مطلب