مبلمان شهری خورشیدی

  • -دارای روشنایی از ۱ تا ۳ عدد با توجه به نوع مدل
  • – دارا بودن ۱ تا ۲ عدد بورد تبلیغاتی با توجه به نوع مدل
  • – دارا بودن ۱ تا ۲ عدد پریز برق شهری به همراه پورت usb