سایبان ساحلی و استخری

  • -دارای روشنایی از ۲ تا ۶ عدد با توجه نوع مدل
  • – دارا بودن ۱ تا ۲ عدد بورد تبلیغاتی با توجه به نوع مدل
  • – دارا بودن ۱ تا ۲ عدد پریز برق شهری به همراه پورت usb
  • -دارا بودن ۱ تا ۲ عدد کمد با توجه به نوع مدل
  • -دارا بودن یخچال صندوقی و صندلی استخری با توجه به نوع مدل