آلاچیق خورشیدی

  • دارای روشنایی از ۲ تا ۶ عدد با توجه نوع مدل
  • دارا بودن ۱ تا ۲ عدد بورد تبلیغاتی با توجه به نوع مدل
  •  دارا بودن ۱ تا ۲ عدد پریز برق شهری به همراه پورت usb
  • دارا بودن ۱ تا ۲ عدد کمد با توجه به نوع مدل
  • دارا بودن یخچال صندوقی و وسایل پخت و پز با توجه به نوع مدل