توسط: Sana co در: آبان ۲۵, ۱۳۹۶ در: مقالات نظر: 0

به طور کلی پنل های خورشیدی از ماژول های خورشیدی کوچک تشکیل می شوند و این ماژول ها خود نیز سلول های خورشیدی است که انـرژی خورشـید را بـه بـرق تبـدیل مـی کننـد . شکل بالا طرحی از سلول خورشیدی ، ماژول خورشیدی , پنل خورشیدی و آرایه خورشیدی را نشان می دهد .

پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه

طراحی پکیج برق خورشیدی مستقل از شبکه به گونه ای است که باید مستقل از شبکه برق سراسری عمـل نمـوده و قابلیت تغذیه بارهای مستقیم DC و متناوب AC را دارا باشد . این واحد ها مستقیماً به بار متصل می شـوند و تمـام بـار را بـر خلاف سیستم های متصل به شبکه تامین می نمایند

پکیج برق خورشیدی متصل به شبکه

به منظور تقویت شبکه سراسری برق و جلـوگیری از فشـار الکتریکـی وارده بـر نیروگـاه هـا در طـی روز، اسـتفاده از سیستم های برق خورشیدی متصل به شبکه سراسری برق به صورت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جمله راه حل های ایـن مشـکل می باشد

 

Trackback URL: http://sana.co.com/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c-%d9%88-%d9%be%d9%86%d9%84-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af%db%8c/trackback/

ارسال پاسخ:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *